RS Technics – Sensoren en Electronica.


05
mrt

RS Technics heeft haar duurzaamheid verhoogd.

Dit jaar (2013) is heeft RS Technics een extra stap gezet in het verhogen van haar duurzaamheid. Sinds eind februari hebben wij de zon in huis gehaald, op de daken van beide panden zijn zonnepanelen geplaatst. Hiermee voorzien wij voor ruim voor 85% aan de eigen elektriciteitsbehoefte. Buiten het feit dat wij hiermee besparen is ook de belasting voor het milieu afgenomen.

Het toepassen van zonnepanelen is een van de vele stappen die RS Technics heeft ondernomen om haar steentje bij te dragen aan een beter milieu. Zo maken wij gebruik van loodvrije soldeer technieken (RoHS) voor o.a. het vervaardigen en produceren van elektronica en printplaten.

Tevens zijn de producten van RS Technics van een dermate hoge kwaliteit dat deze een zeer lange levensduur hebben op alle gangbare artikelen. Maar zelfs bij vele unieke en extreme toepassingen is RS Technics instaat producten te vervaardigen die het langer volhouden dan in de markt gebruikelijk is. Daarbij zijn vrijwel alle producten herstelbaar (in het geval van een ongeval o.i.d.) met gebruikmaking van de (daar waar mogelijk) bestaande onderdelen .

Een mooi voorbeeld zijn onze digitale hand thermometers (DTM). Vrijwel wekelijks ontvangen wij DTM’s die sinds 1991 (oprichting RS Technics) door ons geleverd zijn en opnieuw gecertificeerd moeten worden. Dit geeft de duurzaamheid van een onze vele producten weer. Een ander voorbeeld zijn sensoren die wij vervaardigen voor de in de energie- en scheepvaartindustrie. Zo maken wij sensoren die in plaats van een maximale levensduur van 6 maanden verhoogd hebben naar minimaal 2 jaar (in de praktijk zelfs vaak veel langer). Behalve dat dit voor de klanten een enorme kosten besparing op de sensoren is, is ook tussentijdse stilstand niet meer noodzakelijk. De machines hierdoor kunnen langer en veel effectiever worden ingezet.

Met de investering van zonnepanelen hoopt RS Technics een nog beter stap naar een groenere toekomst te zetten.

Laat een reactie achter.

RS Technics – Sensoren en Electronica. met behulp van Wordpress en Navigation Theme.
content (c) 2009 RS Technics BV - Roden - Netherlands